Nazwa

Biofeedback

Biofeedback to metoda doskonaląca funkcje poznawcze. Jest oparta o biologiczne sprzężenie zwrotne, poprawiający efektywność pracy mózgu i kontrolę nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w naszym organizmie. Efekty uzyskane podczas treningu są długotrwałe dzięki plastyczności mózgu.

Terapię stosuje się w takich problemach jak:
 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD i ADD),
 • Zaburzenia uczenia się,
 • Impulsywność oraz zaburzenia zachowania,
 • Zalecenia dla osób intensywnie uczących się,
 • Poprawa szybkości uczenia się,
 • Problemy z pamięcią i koncentracją,
 • Problemy z planowaniem i skupieniem,
 • Problemy ze stresem, kontrolą emocji,
 • Zaburzenia snu,
 • Depresja, zaniżona samoocena, zaburzenia lękowe,
 • Zaburzenia odżywiania,
 • Treningi wskazane są również dla osób zdrowych, których praca wymaga skupienia, podejmowania szybkich decyzji, pracy w długotrwałym stresie,
 • chęć poprawy wyników w dziedzinach wymagających koncentracji (sport itp.),
 • wspomagająco m.in. w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, zespole Aspergera.

Terapia Biofeedback to:
 • metoda całkowicie bezpieczna nie pozostawiająca żadnych działań ubocznych. Po sesji treningowej, w zależności od celów treningu, niektórzy mogą czuć się wyciszeni, trochę senni, zmęczeni a nawet mogą odczuwać głód,
 • metoda skuteczna, efekty treningu są długotrwałe, w mózgu tworzy się nowy, poprawny wzorzec fal mózgowych,
 • metoda nowoczesna, mózg uczy się tworzyć prawidłowe fale mózgowe zamiast nieprawidłowych,
 • metoda bez ograniczeń wiekowych, poprawę uzyskujemy niezależnie od wieku trenującego.

W trakcie terapii Biofeedbacku aparatura ocenia określone funkcje naszego mózgu, przedstawiając je w postaci obrazu gry komputerowej, w której bierze udział ćwiczący. Utrzymanie właściwego przebiegu ,,gry” w czasie ćwiczeń np. nad poprawą skupienia i utrzymania uwagi, możliwe jest tylko przy zmianie aktywności mózgu na taką, która tą koncentrację warunkuje. Każda próba rozkojarzenia będzie sygnalizowana niewłaściwym obrazem gry. Utrzymanie jej prawidłowego obrazu, nagradzane jest punktami i dźwiękiem. Przy powolnym, systematycznym podnoszeniu przez terapeutę stopnia trudności warunkuje coraz lepszą pracę mózgu poprawiają w sposób trwały zaburzoną funkcję. Na podobnej zasadzie pracuje się z innymi problemami.
 
100firm