Nazwa

Integracja sensoryczna

Terapia integracji sensorycznej Wyszków


Terapia zaburzeń Integracji Sensorycznej polega na takim stymulowaniu układu nerwowego, aby dać mu możliwość właściwej pracy, czyli prawidłowego odbierania, przetwarzania i odpowiedzi na bodźce płynące ze środowiska i naszego ciała.

Kluczowe w terapii Integracji Sensorycznej jest nie wyuczanie zachowań. W tym celu ćwiczenia wykonywane przez dziecko dobiera się tak, żeby za każdym razem czymś się różniły. Zadania stawia się na granicy możliwości dziecka, jednak tak, żeby z wysiłkiem było w stanie je wykonać. W ten sposób dziecko poprawia nie tylko swoje funkcjonowanie fizyczne, ale staje się bardziej pewne swoich umiejętności, zyskuje poczucie własnej wartości i sprawstwa.

Zajęcia w ramach terapii są zaplanowane indywidualnie dopasowane do każdego dziecka. W zależności od potrzeb dziecko uczęszcza na nie 1 lub 2 razy w tygodniu. Czas zajęć w naszej placówce to 55 minut, a są one prowadzone w sali wyposażonej we wszelkie niezbędne przyrządy do ćwiczeń. Najważniejszy z nich to sprzęt podwieszany. Służy on do stymulowania układu przedsionkowego i proprioceptywnego, czyli podstawowych układów sensorycznych. Dysponujemy certyfikowanym sprzętem podwieszanym. Nasza sala wyposażona jest również w wiele pomocy do stymulowania systemu dotykowego, słuchowego, wzrokowego.

Dla powodzenia terapii bardzo ważny jest dobry kontakt dziecka z terapeuta. Najlepsze efekty osiąga się, kiedy terapia jest w formie zabawy. Ważne jest również żeby terapeuta, bazując na swoim doświadczeniu, dostosowywał trudność zadań do poziomu dziecka i jego samopoczucia.

Standardem w naszej placówce jest przeprowadzanie powtórnej diagnostyki po roku regularnego uczęszczania na terapię integracji sensorycznej. Rediagnoza pozwala szczegółowo porównać wyniki z testów, dokonać oceny postępów terapii i wskazują na możliwości zakończenia terapii, ewentualnie ukierunkowują do dalszej pracy z dzieckiem.

Terapia to nie tylko praca terapeuty z dzieckiem. W naszym centrum dbamy również o współpracę z rodzicami. Rodzice na bieżąco są informowani o postępach dziecka, mogą zawsze porozmawiać z terapeutą, zadać pytania. Rodzice swoimi działaniami wspierają proces terapeutyczny i zawsze jesteśmy gotowi im w tym pomagać.

Aby terapia była w pełni efektywna, dziecko powinno uczestniczyć w zajęciach regularnie, co najmniej raz w tygodniu.

 
100firm