Nazwa

Terapia ręki

Terapia ręki to usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Podczas zajęć pracujemy nad poprawną postawą ciała, napięciem mięśniowym i pracą całej kończyny górnej, a następnie w kolejnych etapach, nad przygotowaniem dłoni do wykonywania precyzyjnych ruchów. W końcowej fazie skupiamy uwagę na poprawie pisma i grafomotoryki.

Wszystkie działania w terapii są precyzyjnie dobrane do funkcjonalnego i intelektualnego poziomu dziecka, stwarzając możliwość dalszego rozwoju w przyjazny i interesujący sposób.
Zależy nam, aby czas spędzony na terapii był nie tylko efektywną pracą ale i niezwykłą przyjemnością.

Terapia motoryki ręki przeznaczona jest dla dzieci, które:
 • niechętnie podejmują czynności manualne (rysowanie, wycinanie, malowanie, lepienie z plasteliny, masy solnej, wycinanie itp.);
 •  mają problemy z samoobsługą (mycie się, zakładanie ubrań, zapinanie guzików, zakładanie butów, picie z kubka itp);
 • mają problem z chwytaniem drobnych i większych przedmiotów – chwyt jest nieprawidłowy – np. nieadekwatny do wieku;
 • mają problemy z pisaniem (szybko męczą się podczas pisania, rysowania, robią to niechętnie, pismo nieładne, czasami nieczytelne);
 • wykazują słabą koordynację ruchową i wzrokowo-ruchową;
 • unikają dotykania nowych przedmiotów, różnorodnych faktur;
 • mają podwyższone lub obniżone napięcie mięśniowe w obrębie kończyn górnych.
Efekty terapii motoryki ręki:
 
Odpowiednio dobrane ćwiczenia oraz systematyczne ich prowadzenie wraz z masażami kończyn górnych powodują poprawę:
 • napięcia mięśniowego kończyn,
 • w odbiorze wrażeń dotykowych,
 • sprawności ruchowej całej kończyny górnej,
 • czynności manipulacyjnych dłoni,
 • w wykonywaniu kontrolowanych i precyzyjnych ruchów palców,
 • umiejętności właściwego chwytu,
 • koordynacji i współdziałania rąk,
 • w koncentracji uwagi,
 • umiejętności grafomotorycznych.

100firm